Publikationer

 • Svenska satellitregistret

  17 maj 2018

  I enlighet med internationella regler (rymdfördraget från 1967 och registreringskonventionen från 1976) är Sverige skyldigt att föra ett register över svenska rymdföremål. I enlighet med förordning...

 • Redovisningar av regeringsuppdrag

  17 maj 2018

  Rymdstyrelsens yttrande över rymdutredningen (2015, PDF) Långsiktig försörjning och arkivering av svenska fjärranalysdata (2005, PDF) Förstudie: Tillgång på svenska fjärranalysdata (2002, PDF)...

 • Utvärderingar av Rymdstyrelsens verksamhet

  17 maj 2018

  Effektutvärdering av Rymdstyrelsens åtaganden i stora instrumentprojekt i plasmafysik (2015, PDF) Effektutvärdering av Rymdstyrelsens nationella fjärranalysprogram (2013, PDF) Effektutvärdering av...

 • Årlig rapportering av svenska rymdföretag

  17 maj 2018

  Rymdstyrelsen är av Regeringen ålagd att skapa en rapport om svenska rymdföretag. Rapporten tas fram efter att en enkät skickats ut till svenska företag verksamma inom rymdsektorn. Rapporten är tän...

 • Alltid uppkopplad

  01 januari 2016

  Ända sedan 1960-talet har satelliter varit en viktig länk för kommunikation mellan länder och människor. Idag används satellitkommunikation för tv, telefoni och internet.