Svensk rymdteknikutveckling hero
Innovation

Svensk rymdteknikutveckling

Svensk rymdteknikutveckling

Publicerad
2018-05-03
Dela artikel:

I policydokumentet ”Hantering av ansökan” beskrivs processen kring projektansökningar till Rymdstyrelsen:

Ansökningsförfarande (PDF-fil)

För samtliga projektansökningar, nationella såväl som inom Esa, ska en kort ansökningsblankett fyllas i som ett första steg och sändas till Rymdstyrelsen. Ansökningsblanketten finns här tillsammans med anvisningar för att fylla i den:

Ansökningsblankett  (Word-fil)
Ansökningsblankett (PDF-fil)

Anvisningar (PDF-fil)


Vidare har Rymdstyrelsen tagit fram ett dokument som beskriver vad myndigheten förväntar sig som ett minimum av en ansökan vad avser struktur och innehåll. Dokumentet ”Ansökans utformning” hittar du här:

Ansökans utformning (PDF-fil)