Programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT hero
Nasa/Esa
Innovation

Programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT

Stimulerar svenska småföretag till innovativ teknikutveckling med inriktning på framtagandet av nya rymdrelaterade produkter och tjänster.
Publicerad
2020-04-28
Dela artikel:

Bakgrund

Ett av Rymdstyrelsens mål är att öka användningen av rymdtekniska tillämpningar för samhälleliga ändamål. Fördelningen av Rymdstyrelsens medel mellan olika verksamhetsområden baseras på en avvägning av var det finns utvecklingsprojekt för svensk industri och vilken betydelse olika områden har för svenska användare. Teknikutveckling inom RyT skall uppfylla Rymdstyrelsens strategi genom att bidra till tillträdet till rymden, till verksamheten i rymden och/eller nyttja rymdbaserad infrastruktur. Rymdstyrelsen anser att satsningar inom dessa områden bidrar till både samhällets nytta och företagens utväxling av statliga medel ämnade för rymdverksamhet i Sverige. Inom dessa områden finns det således goda möjligheter för svenska företag att ytterligare stärka sin konkurrenskraft på den globala marknaden och att bidra till nyttan för rymdverksamheten. RyT har därför inrättats som ett nationellt program med inriktning på teknikutveckling inom dessa områden.

Syfte

Programmets syfte är att stimulera svenska småföretag till innovativ teknikutveckling med inriktning på framtagandet av nya rymdrelaterade produkter och tjänster. Detta för att stödja och bidra till tillträdet till rymden och/eller verksamheten i rymden. Detta inkluderar även generell teknikutveckling för framtida rymdforskningsprojekt.

Fakta om programmet

Programmet består för närvarande av en programdel, som beskrivs utförligare i direktiven.

RyT vänder sig till mindre, oberoende svenska företag.
Stödet utlyses en gång årligen och ansökningarna granskas sedan av Rymdstyrelsen i samråd med välmeriterade svenska bedömare som bedömer och rangordnar ansökningarna.

Senast den 4 oktober meddelar Rymdstyrelsen beslut om vilka projekt som får finansieringsstöd, med bedömarnas rekommendationer som underlag.