Blanketter för avtal och rapportering hero
Nattakorn Maneerat (iStockphoto)
Innovation

Blanketter för avtal och rapportering

Här finns dokumenten du behöver

Publicerad
2018-05-16
Dela artikel:

Programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT

Rapportering

Ekonomisk rapportering ska göras separat och skickas in tillsammans med slutrapporten till Rymdstyrelsen. Blankett för ekonomisk slutredovisning och anvisningar för hur man fyller i den finns att hämta nedan.

Ekonomisk slutrapport: Excel-fil
Ekonomisk slutrapport: PDF-fil

Försättsblad, teknisk slutrapport: Excel-fil
Försättsblad, teknisk slutrapport: PDF-fil

Anvisningar RyT 2019: PDF-fil

 

NRFP-SMF

Projektavtal

När Rymdstyrelsen har godkänt ett projekt skrivs ett Projektavtal mellan Rymdstyrelsen, företaget och deltagande U/H/I. En mall för Projektavtalet finns att hämta nedan och tillåter specifika tillägg mellan parterna om så skulle behövas.

Projektavtal: PDF-fil
Projektavtal: Word-fil

 

Rapportering

Delrapporter lämnas vid minst ett tillfälle under projektets gång enligt mall om lägesbeskrivning där också utbetalningar till U/H/I redovisas. Ekonomisk slutrapportering skall sedan göras separat och skickas in tillsammans med slutrapporten till Rymdstyrelsen. Blankett för ekonomisk slutredovisning och anvisningar för hur man fyller i den finns att hämta nedan.

Lägesrapport: Excel-fil
Lägesrapport: PDF-fil

Ekonomisk slutrapport: Excel-fil
Ekonomisk slutrapport: PDF-fil

Försättsblad, teknisk slutrapport: Excel-fil
Försättsblad, teknisk slutrapport: PDF-fil

Anvisningar NRFP-SMF 2016: PDF-fil