Hero Image
Nasa

Digital bredbandig och högupplösande spektrometer

Omnisys RyT projekt ”Digital bredbandig och högupplösande spektrometer” syftar till att utveckla en ny spektrometerkrets för digital signalbehandling, s.k. back-ends, i rymdbaserade mikrovågsinstrument för bl.a. meteorologi, klimat och atmosfärsforskning. Projektet kommer att tillvarata de senaste årens framsteg inom halvledarteknologin och ta fram en spektrometerkrets som möjliggör kraftigt förbättrade prestanda, som tex 8 000 kanalers upplösning, hög linearitet och som samtidigt uppfyller höga krav på bredbandighet.

Omnisys digitala spektrometrar används idag för signalbehandling i t.ex. i klimatforskningssatelliten Odin och i Esas vetenskapsmission Juice som skall flyga till Jupiter och mäta på atmosfären runt flera av Jupiters månar. Samma spektrometrar används också Nasa missionen Gusto, som från höghöjdsballonger uppsända från Antarktis skall mäta emissioner från kosmiska ämnen som uppstår mellan stjärnorna i Vintergatan och på så sätt lära oss mer om hur stjärnor uppstår.

Nästa generation digitala spektrometrar kommer att bidra till fler framtida vetenskapliga rymdprojekt. Ett nära förestående projekt kan bli ”Stratospheric Inferred Winds”, Siw som är vald av Rymdstyrelsen som Sveriges nästa innovativa forskningssatellit.

Dnr
90/18
Företag
Omnisys Instruments AB
2018
1 012 500 kr
2019
337 500 kr
Totalt beviljat bidrag
1 350 000 kr