Hero Image
NASA Goddard

En signalkälla vid 1 THz

Dnr
230/15
Företag
Wasa Milliimeter Wave AB
2016
873 000 kr
2017
291 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 164 000 kr