Hero Image
Nasa

Mikrokanalsystem med kontinuerligt flöde för kylning av högeffektskomponenter på satelliter

Korrekt temperatur är avgörande för tillförlitlighet och livslängd hos elektronikutrustningar. Hög driftstemperatur accelererar felmekanismer och stora temperaturvariationer kan leda till olika termomekaniska fel.

Med dagens kylsystem för satelliter krävs det stort utrymme och mycket massa för leda bort värmen från t.ex. kraftelektronik, kraftfulla processorer, radiofrekvensförstärkare och lasrar. Extra svårt är det att hantera kylningen på system placerade i rymdmiljö då kylning baserad på konvektion ej är möjlig.

Projektet ” Mikrokanalsystem med kontinuerligt flöde för kylning av högeffektskomponenter på satelliter” syftade till att utveckla, designa, tillverka och utvärdera ett miniatyriserat vätskebaserat kylsystem för satelliter. Huvudmålet med projektet var att visa på funktionen hos en miniatyriserad pump utan rörliga delar samt en värmeväxlare med mikrokanaler. Under utvärdering och test av systemet visade såväl pumpen som värmeväxlaren lovande resultat. APR Technologies kommer att fortsätta med utveckling och produktifiering av systemet och har som mål att ta systemet hela vägen ut i rymden

Dnr
176/11
Företag
APR Technologies
2011
1 425 000 kr
2012
475 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 900 000 kr