Hero Image
Nasa

Mixer components for millimetre-wave applications Mottagare för millimetervågor

Elektromagnetisk strålning vid frekvenser över 100 GHz – millimetervågor – bidrar med viktig information inom atmosfärsforskning och i utforskandet av rymden. I många fall används instrumenten för att undersöka globala förändringar i atmosfären och klimatet, och därför är det lämplig att placera instrumenten på satelliter som cirklar i omloppsbana kring jorden. Satelliterna Planck, med syftet att detektera den kosmiska bakgrundstrålningen, och Herschel, som undersöker det tidiga universum och stjärnors födelse är exempel på instrument som just har skickats ut i rymden av den Europeiska rymdstyrelsen (ESA).

Dessa satelliter mäter spektrum vid väldigt höga frekvenser, och med hjälp av dessa kan sedan forskare skapa ny vetenskap. Ett stort problem är dock att tillgängligheten och mognadsgraden för teknologin som används i instrumenten är omvänt proportionerlig mot frekvensen. Målet med detta projekt är att lösa detta problem för en nyckeldel av instrument-teknologin, nämligen mottagaren (blandaren). Projektet har som mål att etablera kapacitet både inom kretsdesign såväl som komponenttillverkning, så att vi i slutändan har en komplett plattform för att bygga mottagare. Två prototyper kommer att tillverkas med en marknadsledande prestanda, och vi kommer också att ta fram en optimerad design av själva halvledarkomponenten som används i blandarna.

Dnr
155/10
Företag
Wasa Milimeter Wave AB
2010
573 000 kr
2011
191 000 kr
Totalt beviljat bidrag
764 000 kr