Hero Image
Nasa

Integrerade oscillatorer för rymdtillämpningar

Alla radiotekniska utrustningar innehåller någon form av signalkälla, en oscillator.
Eftersom man oftast dynamiskt arbetar med olika frekvenser så måste oscillatorns frekvens kunna ändras. En elektriskt avstämbar oscillator benämns VCO ( Voltage Controlled Oscillator).

Sivers IMA kommer nu att utveckla en oscillator i så kallad MMIC teknik (Monolithic Microwave Integreted Circuit). Denna oscillator har förutom mycket goda elektriska prestanda också egenskaper som gör den intressant för rymdapplikationer. Liten storlek, låg vikt är uppenbara sådana egenskaper, men även robusthet och tålighet mot temperaturändring och strålning är egenskaper som är utmärkande.

Traditionellt sett används MMIC främst i produkter som tillverkas i mycket stora serier, eftersom de i allmänhet är låsta till ett visst arbetsområde. Genom att använda en frekvensbestämmande krets utanför själva MMIC:en kan man dock enkelt välja frekvensområde på varje oscillator. Denna frekvensbestämmande krets görs elektriskt justerbar och man får då en MMIC-VCO. Tack vare MMIC:ens speciella egenskaper blir dessutom denna VCO avstämbar över ett mycket stort frekvensområde jämfört med annan teknik. Bredbandiga oscillatorer för industri, försvar och forskning är något som Sivers IMA har lång erfarenhet av. Vi vill nu också rikta oss mot rymdtillämpningar med de nya MMIC-VCO:erna.

Dnr
150/10
Företag
Sivers IMA AB
2010
1 452 938 kr
2011
484 313 kr
Totalt beviljat bidrag
1 600 000 kr