Hero Image
Nasa

FFT-spektrometrar för rymdbruk

Målsättningen med projektet är att utveckla och demonstrera nästa generation av FFT-spektrometrar för användning i högupplösande ”imaging” radiometersystem.

Radiometrar i millimetervågsområdet (50-500 GHz) detekterar elektromagnetiska emissioner från molekyler i t.ex. vatten, syre, ozon i rymden och/eller atmosfären. De används av forskare inom astronomi, klimatforskning och även för tex meterologiska tillämpningar. Kortfattat består en radiometer av en antenn, ett mikrovågsbaserat mottagarsystem som omvandlar mikrovågorna till elektriska signaler och ett elektroniskt, ofta digitalt signalbehandlingssystem som processar mätresultaten så att de kan presenteras numeriskt eller vidareförädlas till t.ex. grafisk information eller bilder.

FFT-spektrometrar eller Fast Fourier Transform spektrometrar är en typ av spektrometrar som används när kraven på upplösning av mätresultaten är höga men där det specifika frekvensområdet som skall studeras inte är så stort. Användningen av FFT-tekniken för rymdbruk har begränsats av att den är ganska resurskrävande i termer av effektförbrukning och vikt. Den ständiga utvecklingen av elektronikkomponenter och då specifika programmerbara kretsar, s.k. FPGA:er, har emellertid medfört att det nu är möjligt att designa system som är anpassade för användning i rymden. Bland annat har tekniken visat sig efterfrågad i flera s.k. ”deep space” prober, d.v.s. forskningssonder som planeras att sändas till Jupiter eller Mars.

Omnisys kommer i detta projekt att använda den senaste tillgängliga komponentteknologin för att utveckla och demonstrera en FFT-spektrometer som både är resurssnålare och mer kapabel att detektera ett större frekvensområde än vad som idag finns på marknaden. Den kommer att vara attraktiv för användning både i större internationella deep space missioner men även för användning i mer kostnadseffektiva sondraketbaserade vetenskapliga experiment som utförs på Esrange.

Dnr
151/10
Företag
Omnysis Instruments AB
2010
1 350 kr
2012
350 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 400 000 kr