Hero Image
Nasa

T2SL för jordobservation

T2SL står för “type II super lattice” och är ett sätt att av tunna skikt av InAs och GaSb göra sensorer för infraröd (IR) strålning. Med IR-strålning kan man från en satellit studera jorden och atmosfären. Över tid kan man se hur t.ex. isars eller floders temperatur varierar och på så sätt studera klimatförändringar. Temperaturskillnader och information om hur mycket vattenånga atmosfären innehåller fungerar som indata till väderprognoser.
De sensorer som behövs för att få ut den information man är intresserad av tillverkas inte i Europa idag och de som finns kräver dessutom kylning till mycket låga temperaturer.

Med projektet T2SL för jordobservation vill IRnova visa att T2SL är en bättre teknologi för denna typ av applikationer i våglängdsområdet 12-15 µm. Framförallt vill vi visa att sensorn fungerar vid högre arbetstemperaturer (då kan kylsystemen vara mindre och lättare) och att de har högre operabilitet (färre döda bildelement).

I projektet har visats att materialet fungerar i det här våglängdsområdet. Detektorpixlar av storleken 28x28 µm2 har tillverkats och på grund av strukturdesignen som valts utnyttjas hela 100 % av detektorns yta till fotodetektion, det vill säga det blir ingen död yta mellan pixlarna. Detektorns verkningsgrad är 8 % och detektorn är begränsad av den specificerade bakgrundstrålningens fotonbrus för arbetstemperaturer upp
till 40 K.

Detektorns prestanda behöver förbättras ytterliggare för att T2SL ska konkurrera ut befintliga detektorteknologier. Att målspecifikationen inte nåddes beror delvis på de långa leveranstiderna av epimaterial som projektet lidit av. Därmed kunde det planerade arbetssättet – att utforska en struktur i taget och därefter förbättra den – inte genomföras tidsmässigt.

T2SL har stor potential som detektormaterial och IRnova kommer att fortsätta att utveckla det.

Dnr
132/09
Företag
IRnova
2010
1 083 000 kr
2011
361 000 kr
Total beviljat bidrag
1 444 000 kr