Hero Image
Nasa

Spinntronisk oscillator med hög uteffekt vid höga frekvenser Nano-oscillatorer för trådlösa tillämpningar

NanOsc AB kommersialiserar en ny revolutionerande oscillator baserad på nanoteknologi och spinntronik – den s.k. spinntroniska oscillatorn (STO). Under projekttiden kommer företaget att försöka förena fördelarna hos tidigare studerade STO-oscillatorer (metallbaserade och tunnlingsbarriärbaserade) medan nackdelarna byggs bort, och på så sätt ta fram en s.k. hybrid-STO.
NanOsc:s oscillator har en mängd användningsområden. I ett första steg kommer den att utvärderas för användning i kommunikationslösningar för satelliter. Framtida tillämpningar sträcker sig från fordonsradar till mobiltelefoner.

Dnr
136/09
Företag
NanOsc AB
2009
1 125 000 kr
2011
375 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr