Hero Image
Nasa

RF MEMS Switch - konfigurerbarhet i satelliter

Projektet ”RF MEMS Switch – Konfigurerbarhet i satelliter” syftade till att genomföra tidig utveckling av en miniatyriserad elektromekanisk strömbrytare (RF MEMS). Strömbrytaren var tänkt att användas till att koppla radiofrekventa signaler i exempelvis satelliter. Komponenten bygger på MultusMEMS egna teknologi som har sin grund i forskning gjord vid Uppsala universitet. Huvudmålet var att visa att den miniatyriserade strömbrytaren kunde kontrollera höga effekter av radiofrekventa signaler på upp till 20-30 W samtidigt som den sparar både vikt och volym. Detta är effektnivåer som ligger ungefär 20 ggr över de nivåer som idag kan regleras med RF MEMS.

Själva chippet (strömbrytaren) som utvecklades i detta projekt har en ungefärlig storlek på 10X10X2 mm och är tillverkad i polymera material med miniatyriserade metalliska elektroder. Genom att designa strömbrytaren med två metallplattor som går emot varandra var det möjligt att utvärdera komponenten som både strömbrytare och variabel kapacitans. I projektet visades att det är möjligt att koppla så höga effekter som 105 W.

Projektet har inte enbart visat på exceptionella egenskaper för att koppla höga effekter. Det har även ökat förståelsen för RF MEMS i rymdapplikationer och teknologins speciella karaktärsdrag. Sammantaget har detta projekt lagt den mycket god grund för en fortsatt utveckling av en RF MEMS Switch. Genomfört projekt minskar riskerna, kostnaden och utvecklingstiden för kommande utvecklingsprojekt.

Dnr
129/09
Företag
MultusMEMS HB
2009
1 500 000 kr
2011
500 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 000 000 kr