Hero Image
Nasa

MAPR "Mapper", En äkta mjukvaruradioplattform för satellitkommunikation och satellitnavigering

På kontrakt från Rymdstyrelsen har ÅAC Microtec tillsammans med SP Devices och Wireless System Integration (WSI) utvecklat en miniatyriserad plattform för Mjukvaruradio, Software Defined Radio (SDR).

SDR förväntas vara framtiden för radiokommunikation. Den generella idén med SDR är att ersätta radiohårdvara med digital signalbehandling som implementeras med mjukvara som körs på en CPU. Den huvudsakliga drivkraften för SDR är dess inneboende flexibilitet; genom att helt enkelt byta mjukvara kan samma hårdvaruplattform gå från att hantera en radiovågform och protokoll till att hantera en helt annan radiovågform och protokoll. Denna flexibilitet har redan idag används med stor framgång i militära applikationer men har inte ännu applicerats i samma utsträckning på andra områden.

Ett användningsområde där SDR har en stor potential är för satellitkommunikation. För radiolänken mellan satelliten och jorden skiljer sig ofta bärvågsfrekvens, modulation, vågform, kodningsschema, etc. från uppdrag till uppdrag vilket med traditionella radiolösningar medför att man måste utveckla en radiohårdvara som är unik för varje uppdrag.

Dnr
167/08
Företag
ÅSTC Aerospace AB
2008
1 500 000 kr
2010
500 000 kr
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr