Hero Image
Nasa/JPL/University of Arizona

Termomekanisk formning av plåt där svets ingår - virtuell formnningsmetod för raketmunstycken

Design och tillverkning av raketmunstycken är en nisch vid rymdverksamheten hos GKN Aerospace Sweden AB. I avancerade höghållfasta material tas komplexa konstruktionslösningar fram för raketmunstycken som måste klara extrema belastningar under höga temperaturer vid raketuppskjutningar i internationella forskningsprogram i nära samarbete med ESA, European Space Agency. För att möta morgondagens krav på effektivitet och låga utsläppsnivåer efterfrågas innovativa tillverkningsmetoder för framtidens raketmunstycken i nya material.

I detta projekt som finansieras av Rymdstyrelsens nationella rymdtekniska forskningsprogram NRFP SMF kommer ett svenskt SMF företag, SpeedTool AB, att utveckla sin verksamhet inom verktygsdesign och samarbeta med erkända forskningsaktörer kring analysmetoder för formningsprocesser av plåtmaterial där svets ingår. Målsättningen i projektet är att utvärdera möjliga innovativa formningsmetoder under hög temperatur av ett raketmunstycke genom s.k. simuleringsdriven verktygsutveckling, se exempel i figur 1. Samarbetspartners är OSAS vid IUC i Olofström AB och avdelningen för Hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet där kompetens kring metoder för materialprovning samt modellering och simulering av formningsprocesser under höga temperaturer finns.
Projektet bidrar också till möjligheten för SpeedTool AB att på sikt utvecklas till ny underleverantör av verktyg och plåtformade komponenter i högpresterande material till rymdindustrin i Sverige och internationellt.

Dnr
197/13
Företag
SpeedTool AB
Totalt beviljat bidrag
900 000 kr