Hero Image
Nasa/JPL/University of Arizona

Semi-feltolerant heterogen datorarkitektur baserad på utvalda industrikomponenter, SIFU-NG

Bruhnspace AB och Mälardalens högskola (MDH) studerar inom projektet kommersiell elektronik för heterogena datorplattformar, d.v.s datorer som använder kombinationer av processorer, grafikkort och FPGAer och hur industriella kretsar kan användas i den radioaktiva rymdmiljön.

Heterogena plattformar har mycket hög beräkningskapacitet och kan användas för databearbetning och analys av stora mängder information. Prestanda upp mot 1000 miljarder beräkningar per sekund kan uppnås.

En utmaning med dessa system är att det krävs komplex programmering och analys av algoritmer för att anpassa dem till de hyperparallella funktionerna i grafikkort och FPGAer. MDH forskar på metoder för att anpassa kompilatorer att förstå hårdvaran som ska användas genom att skapa modeller som beskriver plattformen.
Inom projektet kommer både prototyper och ny mjukvaruteknik att tas fram och analyseras.

Dnr
186/13
Företag
BruhnSpace AB
Totalt beviljat bidrag
1 582 500 kr