Hero Image

MWIR T2SL för rymdapplikationer

T2SL står för “type II super lattice” och är ett sätt att av tunna skikt av InAs och GaSb göra sensorer för infraröd (IR) strålning. Med IR-strålning kan man från en satellit studera jorden och atmosfären. Över tid kan man se hur t.ex. isars eller floders temperatur varierar och på så sätt studera klimatförändringar. Temperaturskillnader och information om hur mycket vattenånga atmosfären innehåller fungerar som indata till väderprognoser. Man kan också studera andra planeter undersöka förekomsten av liv på dessa genom att se om deras atmosfärer absorberar livsnödvändiga ämnen som koldioxid och kväve. Olika våglängdsområden ger olika information och det här projektet koncentrerar sig på våglängderna 3-5 µm, MWIR (”Mid Wave Infrared”).

Projektets mål är att ta fram en MWIR bildsensor med 640 x 512 bildelement. Med denna demonstrator vill IRnova tillsammans med Chalmers visa att T2SL MWIR är en konkurrenskraftig detektorteknologi väl anpassad för rymdapplikationer. Framförallt vill vi visa att sensorn fungerar vid höga arbetstemperaturer, målet är 130 K (då kan kylsystemen vara mindre och lättare) och att de har färre döda bildelement. 130 K är en hög arbetstemperatur för den här typen av sensorer och för att uppnå det krävs mycket arbete med design och odling av detektormaterialet. Designen kommer att ske hos IRnova medan materialodlingen sker hos Chalmers. Ett tätt samarbete med materialodlaren vet vi av tidigare erfarenhet är avgörande för ett framgångsrikt projekt.

Projektets mål stödjer ESA:s teknologiharmonisering genom att arbeta med en denna högprestanda detektorteknologi och visa dess kapacitet till stora matriser och små pixlar som hybridiseras till en utläsningskrets.

Dnr
177/11
Företag
IRnova AB
2012
1 125 000 kr
2013
375 000 kr
Total
1 500 000 kr