Hero Image
Esa/Nasa

Trådlösa sensorer för tillämpningar inom miljöer med hög temperatur och hög radioaktivitet

Tillämpningar inom rymd och högtemperatursensorer involverar övervakning av munstycken i bärraketer, raketmotorer i rymden, bränsleceller, trasiga lager, vingdelar i farkoster som återinträder, mm. Utanför rymdområdet återfinns användningsområden inom kärnkraftindustrin, vindkraft, civil flyg, medicenteknink m.m.

Dnr
197/12
Företag
ÅAC Microtec
2012
900 000 kr
2014
300 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 200 000 kr