Hero Image
ESA

Monitoring of palsa degradation using very high-resolution satellite data

Övervakning av palsmyrar med hjälp av mycket högupplösta satellitdata i kombination med flygburen laserskanning

Syftet med projektet är dels att utveckla och beskriva metoder för miljöövervakning av Sveriges palsmyrar, som i största möjliga utsträckning är baserade på fjärranalys och andra geomatiska tekniker, dels att upprätta ett förslag till sådant övervakningsprogram. Framför allt har det gällt att utveckla metoder för användning av högupplösta satellitdata och data från laserskanning. I fokus står dokumentation av förändringar som i palsmyrar kan ske mycket snabbt, ibland på bara 2-3 år. När det gäller vilka palsmyrar som bör ingå i ett övervakningsprogram var utgångspunkten nio utvalda myrar. Inom ramen för projektet skulle deras lämplighet att ingå i programmet bedömas liksom om det fanns skäl att inkludera ytterligare någon myr.


Projektet har genomförts på uppdrag av och med finansiering från Naturvårdsverket och Rymdstyrelsen. Vidare har länsstyrelserna i Norrbottens och Dalarnas län lämnat finansiellt och annat stöd. I projektet har också en rapport tagits fram som detaljerat beskriver hur ett övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar kan genomföras (Wramner et al. 2012).

Dnr
212/11
Företag
Brockman Geomatics Sweden AB
2012
400 000 kr
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr