Space shuttle
NASA/Bill Ingalls
Forskning

Stöd för arrangemang och resor

Rymdstyrelsens stöd för arrangemang och resor

Detta är Rymdstyrelsens stöd till projektrelaterade resor eller arrangemang avseende rymd- och fjärranalysforskning Detta är en stående utlysning som behandlas löpande.
Publicerad
2018-05-03
Dela artikel:

Rymdstyrelsen tar emot spontana ansökningar från forskare och forskarstuderande som inte på annat sätt har tillgång till projektmedel för resor och arrangemang i syfte att underlätta för deltagande i projekt rörande rymd- eller fjärranalysforskning. Utöver detta kan i undantagsfall bidrag till särskilt angeläget konferensdeltagande beaktas. Samtliga bidrag skall röra forskning med rymdflygande instrument, eller forskning som utnyttjar data från rymdflygande instrument. Särskilt kan resor som förbereder framtida möjligt deltagande i H2020-projekt eller större projekt inom ESA stödjas.

Riktlinjer för resor och arrangemang (PDF-fil, 112 kb)