Allmän information hero
Oleg Skripochka
Forskning

Allmän information om utlysningar

Rymdstyrelsen har ett antal ansökningsomgångar relaterade till sitt forskningsprogram. Dessa sammanfattas i dokumentet "Research Calls - Swedish National Space Agency". Öppna utlysningar finns också inom systemet Prisma, som även används för ansökningsprocessen.