Satellitdata för miljöforskning

Våren kommer till norra Skandinavien, Envisat 20110419Under de senaste åren har det skett oroväckande förändringar i klimatet och den globala miljön: uttunnat ozonlager, smältande istäcke på Nordpolen, växande öknar och översvämningar. Den kunskap som finns idag är alltså bristfällig och mer kunskap är det främsta vapnet mot den globala miljöförstöringen. Behovet av kontinuerlig övervakning av tillståndet i atmosfären, på jorden och i haven är stort. Satellitmätningar är ett effektivt verktyg för att snabbt, regelbundet och opartiskt få överblick över platser var som helst på jorden och för att analysera de förändringar som sker. 

Internationella överenskommelser som Kyotoprotokollet binder världens länder att arbeta för en bättre miljö. Men det har visat sig svårt att enas runt dem på grund av konsekvenserna för industriländerna. Satellitdata ger en opartisk bild av miljötillståndet. Satellitbilderna kan också tas överallt på jorden, oberoende av terräng. Därför kan de vara ett bra informationsunderlag när politiska beslut om den globala miljön skall fattas. Satelliterna kan sedan komma till nytta också för att kontrollera efterlevnaden av internationella överenskommelser inom miljöområdet.

En av de stora fördelarna med fjärranalys från satellit är att satelliterna regelbundet samlar in olika data om miljötillståndet över land, i hav och i atmosfären. Därför är fjärranalys en bra teknik att använda för att övervaka sådant som vattenkvalitet, överväxning av myrar, sjukdomar och trädfällning i skogar, fjällvegetation och mycket mer. Rymdstyrelsen stöder flera projekt inom miljöövervakning.

Satellitdata över Sverige som kan användas i miljöarbetet tas ner årligen och är fritt tillgängligt för alla på saccess.lantmateriet.se.

Bild: Våren kommer och isarna smälter i norra Skandinavien, bild från Envisat 2011-04-19, ESA

Senast uppdaterad: 12 januari 2016