Satelliter finansierade av Rymdstyrelsen

Den första svenska satelliten skickades upp 1986. Den kallades Viking och bidrog med data till forskningen om norrsken. Sedan dess har Rymdstyrelsen finansierat ytterligare fem svenska satellitmissioner.  Här kan du läsa mer om dessa satelliter som byggts under svensk ledning, men ofta i nära samarbete med andra länder: Viking, Freja, Astrid 1, Astrid 2, Odin och Prisma.

 

Satellit Viking

Viking
Uppsändning: februari 1986
Missionen avslutades: maj 1987

Satellitens uppgift: att studera de processer som leder fram till norrsken. Från Viking utfördes omfattande mätningar av elektriska och magnetiska fält och av partiklar, plasma och vågor på upp till 13 500 km höjd över jordytan och vid höga geomagnetiska latituder.

 

Satelliten Freja

Freja
Uppsändning: oktober 1992
Missionen avslutades: oktober 1996
Samarbetsländer: Sverige/Tyskland

Satellitens uppgift: Freja är en efterföljare till Viking och gjorde liknande mätningar men med betydligt högre rumsupplösning (100 m). Freja var specialiserad på kopplingar mellan den inre magnetosfären och jonosfären längs med norrskensfältlinjer.

Satellit Astrid 1

Astrid 1
Uppsändning: januari 1995
Missionen avslutades: mars 1995

Satellitens uppgift: Astrid 1 skulle studera de neutrala partiklarnas roll i jordens magnetosfär och jonosfär. Instrumenten bestod av ett avbildande neutralpartikelinstrument (PIPPI), en liten kamera för ultraviolett och visuellt ljus (MIO) och en elektronspektrometer (EMIL). Förslaget att uppkalla dessa efter Astrid Lindgrens figurer kom faktiskt från en rysk deltagande forskare.

Atrid 2

Astrid 2
Uppsändning: december 1998
Missionen avslutades: juli 1999

Satellitens uppgift: att göra detaljerade studier av norrskenet och dess uppkomst. Astrid 2 har gjort mätningar i jordens magnetosfär, den "kokong" av elektriskt laddade partiklar (plasma) som hålls samman av jordens magnetfält. Av speciellt intresse är att förstå processerna bakom norrsken, bl.a. de snabba uppåtgående och neråtgående partikelströmmar som Astrid 2 studerat.

Satelliten Odin

Odin
Uppsändning: februari 2001
Samarbetsländer: Sverige/Canada/Finland/Frankrike

Satellitens uppgift: Odin har det dubbla syftet att studera både astronomiska objekt och jordens atmosfär. Mätningar gjorda från rymden mot atmosfärsranden ska ge information om kemiska, fysikaliska och dynamiska processer i den övre atmosfären för att ge kunskap om bl.a. ozonuttunningen och växthuseffekten. De astronomiska mätningarna avser främst det interstellära mediet (gasen mellan stjärnorna) och områden där stjärnor bildas.

 Läs mer om Odin.

Prisma-satelliterna i formationsflygning

Prisma
Uppsändning: juni 2010
Samarbetsländer: Sverige/Frankrike/Tyskland

Satelliternas uppgift: Prisma består av två farkoster, Mango och Tango, och syftar till att utveckla och kvalificera ny teknologi som är nödvändig för framtida europeiska forskningsprojekt. Prisma testar formationsflygning och rendez-vous, det vill säga flera rymdfarkoster i grupp som kan kommunicera och interagera med varandra med hög precision. Dessutom testas ett nytt miljövänligt bränsle från ECAPS på Prisma.

Läs mer om Prisma

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017