Turkisk minister i svenska montern

av: Göran Boberg

GEO Istanbul  Thomas Klein

Vi träffade Terry Callahan som är föreståndare vid Abisko naturvetenskapliga station. Han kände sig lite vilsen i de avancerade tekniska observationssystemen som ställs ut här och tycker att även gummistövlar är en viktig forskningsinfrastruktur. Och visst är det så! Fältmätningar och inventeringar är också en viktig del i insamlingen av kunskap om vår omvärld som inte kan ersättas av instrument. Fältmätningar är också viktigt för validering och kalibrering av satellitdata så man kan lita på att de visar rätt.
 
Thomas från SMHI höll ett uppskattat föredrag i EU:s "speakers corner" om de svenska bidragen till GEOSS och pratade även en del om motiven för att delta i arbetet med GEOSS. Det blev uppmärksammat av många deltagare. Det blir ju även vår monter där besökare hela tiden strömmar förbi. Den turkiska forskningsministern stannade till och fick information om våra satningar. EU-kommissionen har mycket folk här som till exempel arbetar med forskningsinfrastruktur. Utställningen blev också ett bra tillfälle att komma i samspråk med dem om vad Sverige gör.
 
Bilden visar Thomas engagerad i talarstolen och plenisalen

17 november 2011