Sverige profilerar sig på GEO-mötet

av: Göran Boberg

GEO Istanbul

Den svenska delegationen uttryckte sitt medlidande med Turkiets folk som har drabbats så hårt av jordbävningar den senaste tiden. Vi hade tagit kontakt med seismologerna i Uppsala innan resan för att få information om vilka obsevationssystem och varningssystem det finns för jordbävningar. Många liv skulle kunna sparas om man bättre kan förvarna och på så sätt begränsa effekterna av sådana katastrofer. Den internationella samordningsorganisationen för seismik anslöt sig till GEO under mötet.
 
GEO-delegation Istanbul

Sverige uttryckte också stöd för ett globalt skogsinitiativ inom GEO som innebär att olika satellitägare samordnar sina observationer för att studera världens skogar. Det har betydelse för klimatarbetet eftersom träd binder växthusgasen koldioxid men också för att få bättre koll på markanvändningen. Den svenska skogssektorn är beroende av satellitdata för att följa kalhyggen och skogsföryngring men vi saknar egna resurser till satelliter för det. Sverige är alltså beroende av andra länder för sådana data och därför är skogsinitiativet så välkommet.
 
På mötet tillkännagav också Sverige sina tre bidrag till GEOSS:
 
- en hydrologiska modell (HYPE) som kan användas för vilket vattenavrinningsområde som helst
- en ny forskningsinfrastruktur (ECDS) för att underlätta sökning och tillgång till olika slags data
- Odinsatellitens mätningar av atmosfärens sammansättning sedan tio år tillbaka och framåt
 
Bidragen är nu öppna och fritt tillgängliga för alla.
 
Bilderna visar:
- den turkiska landsfadern Ataturk övervakar konferensen
- den svenska delegationen vid GEO plenarmötet
 Foto: Göran Boberg

17 november 2011