Rymdfysiker med visioner

av: Göran Boberg

Anders Tjulin

Vi träffade Anders Tjulin från Kiruna på GEO-konferensen.  Anders är rymdfysiker som arbetar på EISCAT, som är en internationell forskningsorganisation för rymdväder och de delar av atmosfären som blir laddade genom solens påverkan, särskilt jonosfären.
 
Anders vill gärna få möjlighet att uppdatera EISCAT till att kunna göra kontinuerliga mätningar. Han får pengar från EU:s ramprogram för forskning för att skapa nätverk och hitta intressenter för EISCAT:s forskning. På lång sikt hoppas Anders att forskningen ska kunna bidra med samhällstjänster kring rymdväderprognoser och hur ökad kunskap om nattlysande moln till exempel kan öka förståelsen om klimatförändringarna. Atmosfärens sammansättning är viktig information i detta arbete, kunskap som även Odin-satelliten har bidragti till.
 / Göran
Bilden visar Anders framför vår poster om Odin-satelliten. Foto Göran Boberg
 

16 november 2011