Rymdstyrelsens styrelse

 
Peter Egardt
(ordf), landshövding, Uppsala län
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Uppsala universitet
Anna Nilsson-Ehle, direktör, Chalmers
Olle Norberg, generaldirektör, Rymdstyrelsen
Pär Omling, professor,  Lunds universitet
Lennart Sindahl, Vice verkställande direktören, SAAB

 

Rymdstyrelsens styrelse 2016

Rymdstyrelsens styrelse, från vänster: Olle Norberg (GD), (Jupiter), Katarina Bjelke (Mars), Peter Egardt (ordf.), (Pluto), Pär Omling, (Saturnus), Helena Lindberg (ej längre styrelseledamot), Anna Nilsson-Ehle, Lennart Sindahl.
Foto: Jonas Böttiger

Senast uppdaterad: 28 februari 2017