Rymdstyrelsens styrelse

 
Peter Egardt (ordf), f.d. landshövding, Uppsala län
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Uppsala universitet
Ella Carlsson Sjöberg, biträdande föreståndare, Institutet för rymdfysik
Anne Lidgard, direktör, Verket för innovationssystem
Olle Norberg, generaldirektör, Rymdstyrelsen
Pär Omling, professor,  Lunds universitet

 Rymdstyrelsen styrelse 2018

Rymdstyrelsens styrelse:
Övre raden från vänster: Pär Omling, Peter Egardt (ordf.)
Nedre raden från vänster: Katarina Bjelke,
Olle Norberg (GD), Ella Carlsson Sjöberg  

Frånvarande på bilden: Anne Lidgard

Foto: Jonas Böttiger

Senast uppdaterad: 9 april 2018