Kontakt

Postadress

Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 Solna

Besöksadress

Hemvärnsgatan 15, 7 tr
171 54 Solna

För information om öppettider på helgaftnar o.dyl. hänvisas till Rymdstyrelsens växel.

Fakturaadress

Rymdstyrelsen                     
FE 188
838 80 FRÖSÖN

Rymdstyrelsen tillämpar 30 dagars betalning

Organisationsnummer

202100-2585

Telefon

Växel: 08-40 90 77 00

E-post

fornamn.efternamn @ snsb.se

Fax

08-627 50 14

Kontakta oss

 

Hitta till Rymdstyrelsen

Senast uppdaterad: 24 mars 2017