Om Rymdstyrelsen


Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling.

Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. 

Arton personer arbetar på kansliet som ligger i Solna.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2 juni 2015