Rymdavtal mellan Sverige och Ryssland

Idag, den 9 mars, har Sverige och Ryssland signerat ett mellanstatligt avtal om rymdsamarbete. Rymdavtalet signerades i samband med statsminister Fredrik Reinfeldts besök i Moskva.

- Rymdavtalet kommer att ge förbättrade möjligheter för svenska rymdaktörer och Rymdstyrelsen ser fram emot att samarbeta med sin ryska motpart Roscosmos inom ramen för det nya avtalet, säger Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg.

Uppsändningen av Bexus 7 och 8Det nu signerade avtalet är generellt hållet och möjliggör samarbete inom områden som rymdforskning, jordobservation, telekommunikation, navigering och bärraketer. En av de mest intressanta samarbetsmöjligheterna öppnar sig på Esrange. Det kan nu bli möjligt för forskningsballonger som sänds upp från Esrange att få tillstånd att göra överflygningar över Ryssland, samt att vid behov landa och bärga experiment i Ryssland. Det innebär att forskningsballonger från Esrange ska kunna göra så kallade cirkumpolära flygningar, alltså flyga hela varv runt polen. De vetenskapliga experiment som görs med hjälp av ballonger används bland annat i atmosfärsforskning och ger viktig information om jordens klimat och miljö. Även forskning inom astronomi och astrofysik kan med fördel göras med ballongburna experiment. Det finns ett stort intresse bland forskare över hela världen att flyga sina experiment med hjälp av ballonger.

 

Sverige och Ryssland har sedan länge ett gott samarbete inom rymdområdet. IRF i Kiruna, RUAG Space AB och Rymdbolaget har alla haft olika samarbeten med ryska motparter. Svenska satelliter har flera gånger sänts upp med ryska bärraketer. Även nästa svenska satellitprojekt, PRISMA, kommer att sändas upp med en rysk raket. Den uppsändningen är beräknad att göras från Yasny den 13 april i år.

Det rysk-svenska samarbetet reglerades tidigare i ett avtal (Memorandum of Understanding) mellan Rymdstyrelsen och den ryska rymdmyndigheten Roscosmos. Det fanns dock ett ömsesidigt intresse att utöka rymdsamarbetet mellan länderna och diskussionerna mellan Rymdstyrelsen och Roscosmos om ett mellanstatligt avtal på rymdområdet inleddes redan 2006.


Bild: Ballonguppsändning på Esrange


Esrange

PRISMA

Senast uppdaterad: 9 mars 2010