Sveriges beslut på ministerrådsmötet om åtaganden i bärraketprogrammen

Den 2 december 2014 höll det europeiska rymdorganet Esa ett ministerrådsmöte i Luxemburg där forskningsminister Helene Hellmark Knutsson ledde den svenska delegationen.
Detta var ett möte som kan ses som en fortsättning på det ministerrådsmöte som ägde rum i Neapel i november 2012. Mötet fokuserade därför på tre frågor som inte löstes fullt ut 2012:
- bärraketer,
- Esas deltagande i den internationella rymdstationen (ISS),
- Esas framtida utveckling.
I inledningsanförandena gladdes alla ministrar över Esas forskningsprojekt Rosetta och den lyckade landningen på en komet och framförallt den stora betydelse sådana framgångar har för att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Även resolutionen om Esas framtida utveckling fick mycket uppmärksamhet i delegationernas inledande uttalanden. Resolutionen pekar ut vägen framåt bland annat för relationen med EU.

Bärraketprogrammet


Rymdminster Helene Hellmark Knutsson, till höger sitter statsekreterare Anders Lönn och till vänster Rymdstyrelsens GD Olle NorbergFrågan om de europeiska bärraketprogrammen var den svåraste frågan vid detta ministerrådsmöte. Ministerrådsmötet beslutade hur nästa generations bärraketer ska se ut, vilka behov de ska tillfredsställa, vem som ska ha ansvar för verksamheten och hur kostnaderna för utveckling och risker ska fördelas. Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg är positiv till besluten som togs om bärraketer:
– Sverige kommer fortsatt att ha en viktig roll i det europeiska bärraketprogrammet, både inom den nya Ariane 6-raketen samt för vidareutvecklingen av den mindre Vega-raketen. Sveriges rymdminister Helene Hellmark Knutsson och Rymdstyrelsen har agerat för att företag i Sverige ska kunna leverera kritiska komponenter till dessa program under lång tid framöver. Tillsammans med andra länder kommer vi att garantera att Europa har ett fortsatt oberoende i form av egna raketer, dessutom kommer dessa raketer att kunna erbjudas kommersiellt till alla som vill sända upp satelliter.

Frivilliga program


Länderna gjorde åtaganden i ett antal frivilliga program där betalningarna väntas falla ut under de kommande tio åren. Sverige anmälde substantiella satsningar i bärraketprogrammen, men lade även till nya medel inom områden som jordobservation och telekommunikation.

Bild: I mitten rymdminster Helene Hellmark Knutsson, till höger sitter statsekreterare Anders Lönn och till vänster Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg.

Här följer en lista över det svenska deltagandet i nya program som ministerrådsmötet har beslutat om (pdf)

Senast uppdaterad: 3 december 2014