Myndighetssamverkan för GMES och fjärranalysanvändning

GMES samverkansgruppSatellitbilder har stort värde för att studera gränsöverskridande problem, särskilt inom miljö-, klimat- och säkerhetsarbetet.

- Det svenska arbetet med det europeiska samarbetsprogrammet GMES förutsätter därför en bra nationell samordning mellan berörda användande myndigheter, säger Göran Boberg, fjärranalysansvarig på Rymdstyrelsen. En särskild myndighetsgemensam samverkansgrupp har nu bildats för sådan samordning och för att se till att myndigheternas behov av data och tjänster kanaliseras rätt.
SMHI, som har lång erfarenhet av fjärranalysanvändning och även producerar data som kan användas i arbetet, ska leda samordningsarbetet. Övriga myndigheter som ingår i gruppen är Försvarsmakten, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Naturvårdsverket, SCB, Sveriges Lantbruksuniversitet  och Skogsstyrelsen. I gruppen ingår också Rymdstyrelsen, som har en viktig uppgift att övergångsvis stödja samordningsarbetet  för att det ska bli en smidig infasning av ansvarsområdet till SMHI i takt med att GMES sätts i drift. Samverkan står också öppen för alla andra användande myndigheter att när som helst ansluta sig. Inom gruppen har myndigheterna fördelat ansvaret för olika temaområden inom GMES såsom klimat, landövervakning, marina tjänster, luftkvalitet, säkerhet och katastrofhantering.”

För mer information kontakta Göran Boberg, goran.boberg@snsb.se

 

• Om GMES (YouTube)
• GMES land monitoring (YouTube)
• GMES marine environment monitoring (YouTube)
• GMES atmosphere monitoring (YouTube)
 GMES emergency management (YouTube)
• GMES climate change monitoring (YouTube)

Senast uppdaterad: 29 juni 2011