Forskningsutlysningar 2012

Rymdstyrelsen öppnar nu den allmänna utlysningen 2012-R där forskare inbjuds söka forskningsstöd för rymdforskningsprojekt, inklusive jordobservationsforskning avseende budgetåret 2013 och framåt.

Samtidigt distribueras ansökningshandlingar för ytterligare två utlysningar (2012-P och 2012-S) avseende fortsättning av vissa pågående projekt. De som berörs av dessa har fått brev med instruktioner från Rymdstyrelsen.

Här nedan finner du mer information, instruktioner och ansökningsblanketter.

Utlysning 2012-R

Utlysningar 2012-P och 2012-S

 

Senast uppdaterad: 2 april 2012