EU-kommissionen föreslår lagstiftning om GMES

Lagförslaget har nu lämnats till Ministerrådet och Europaparlamentet för behandling. GMES är ett samarbete mellan ESA och EU och förslaget innebär ett första steg till långsiktigt program för att kontinuerligt samla in och bearbeta information om jordens miljö. Utvecklingen har bekostats av ESA och över EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling men när nu själva driften av tjänsterna ska inledas krävs annan finansiering. Inledningsvis vill Kommissionen prioritera data och tjänster inom områdena riskhantering och landmiljö samt driften av de första GMES-satelliterna (Sentinelllerna). Det behövs 150 miljoner euro fram till år 2013 som måste tas från befintlig EU-budget. För det fullt utbyggda programmet från och med år 2014 kommer behovet av nya medel att förhandlas i samband med nästa långtidsbudget.

Senast uppdaterad: 12 juni 2009