Nationella utbildningar för rymdintresserade

 

Nedan finns en lista över utbildningar med rymdinriktning, observera att listan inte är en heltäckande katalog. Saknar du någon utbildning så tar vi tacksamt emot tips på e-post rymdstyrelsen at snsb.se

 

Utbildning

Gymnasier med särskild inriktning och riksintag

Rymdgymnasiet i Kiruna är en fristående gymnasieskola med riksintag, som erbjuder två gymnasieprogram:
Rymdvetenskapsprogrammet och Rymdteknikprogrammet.
Rymdgymnasiet i Kiruna

 

Universitet och högskolor

Samtliga kurser och program vid svenska universitet och högskolor som nämns nedan hittar du via webbplatsen studera.nu.


Avdelningen för rymdteknik  (Luleå tekniska universitet)

Mastersprogram i Radio- och rymdvetenskap (Chalmers tekniska högskola)

Mastersprogram i Aerospace Engineering (KTH)

Avdelningen för rymd- och plasmafysik (KTH)

Masterprogram i astronomi (Stockholms universitet)

Human Spaceflight and Exploration (Umeå universitet)

 

Flera program på universitet och högskolor innehåller kurser eller inriktningar som är rymdrelaterade.

• Lantmäteriutbildning
• Fysikprogram
• Naturvetarprogram
• Design- och arkitektutbildningen vid Lunds tekniska högskola 


Inom flera utbildningsområden ges enstaka kurser på olika nivåer som också kan kombineras till en färdig utbildning.

Inom astronomi och fysik finns olika inriktningar:

• Astronomisk observationsteknik
• Universums byggnad
• Kosmologi
• Elementarpartikelfysik
• Plasmafysik
• Rymdfysik
• Andra områden med rymdrelaterade kurser:
• Fjärranalys
• Geodesi
• Astrobiologi
• Satellitteknik
• Mekanik
• Elektronik

 

 

 

Senast uppdaterad: 15 april 2015