Frågor och svar:

Har man rätt till studiestöd för utlandspraktik?
Generellt sett har man det. Det beror dock på studentens individuella situation. Läs mer på: http://www.csn.se/utomlands/nya-regler/fragor-svar/1.13897

Om jag inte blir sponsrad av Rymdstyrelsen, kan jag få studiestöd till undervisningsavgiften?
Det finns möjlighet att till viss del ta CSN-lån för undervisningsavgift. Det är upp till sökanden att säkerställa att man uppfyller kraven. Läs mer på: http://www.csn.se/utomlands/nya-regler/undervisningsavgift-1.14815

Vad är boende- och omlevnadskostnaderna för NASA-praktiken?
Det finns studentboende tillgängligt. Priset per natt om man bor två personer i ett rum (delat badrum i korridor) är $19 per natt. Totalt $38 per rum. Detta är ett rabatterat pris om man delar rummet. Priset per rum för en person är $55 per natt. Man kan också skaffa eget boende utanför området. (med reservation för eventuella prisändringar)

Ska ansökan vara skriven helt på engelska?
Rymdstyrelsen ser helst att ansökan är skriven på engelska, då det även visar att kunskaperna i engelska är tillräckliga.

Får man skicka in mer material än vad som eftersöks på hemsidan?
Man får skicka med material som man anser stärker sin ansökan (i rimlig mängd) så som exempelvis fler än ett rekommendationsbrev.

Hur lång är praktiktjänsten på NASA?
I regel 10 veckor.

När ska man söka till vårterminen 2018?
Information om ansökan till NASA-praktiken våren 2018 kommer att finnas på Rymdstyrelsens hemsida från senvåren 2017. Ansökningsperioden är vanligtvis öppen under sex veckor.

Kan man välja inom vilket område man får praktik?
I sin ansökan ska man ange inom vilket område man vill göra sin praktik. NASA kommer att försöka matcha tillgängliga praktikplatser mot de sökandes önskemål. Man bör även ange om man är öppen för att göra praktik inom andra områden än de man önskar.

Senast uppdaterad: 12 maj 2015