Frågor om rymdstationer

 

- Finns det någon möjlighet för oss som bor i Sverige att se internationella rymdstationen från jorden? 

- Hur är livet ombord på en bemanad satellit? 

- Hur rör sig rymdstationen och Discovery i banan runt jorden?

-Vilken luftfuktighet är det inne i ISS? 

-Vilken spänning använder dom 110, 240 volt, eller någon annan spänning? 

-Kan man pumpa upp ett tryck ifrån vacum i rymden? 

-Hur många varv runt jorden åker ISS på 5 år?

 

Finns det någon möjlighet för oss som bor i Sverige att se internationella rymdstationen från jorden?
ISS är inte helt lätt att se från Sverige men med hjälp av en kikare och med vetskap om när den passerar har du en chans. Om du går in på nedanstående webbplats så kan du välja land och stad, det ger dig ett schema över när den passerar i närheten av din hemort. 
Länk: ISS från jorden  Upp

Hur är livet ombord på en bemannad satellit?
En satellit är obemannad. Dom som vi brukar kalla för rymfarkost eller rymdkapsel är bemannade. Man försöker efterlikna livet på jorden men den viktigaste skillnaden är att man är tyngdlös och allt svävar omkring. Det är ofta trångt och bullirigt, allt som du gör till vardags som att dricka vatten, äta och gå på toalleten är annorlunda. Upp

Hur rör sig  rymdstationen och Discovery i banan runt jorden?
ISS rör sig i en nästan cirkulär bana vars centrum ligger i jordens mitt. Denna bana ändras endast ganska långsamt. Banan lutar rejält mor jordens ekvator. Sett utifrån rymden så är detta en ganska enkel cirkelbana.

Vad som komplicerar bilden är att innanför ISS bana ligger inte en orörlig jord, utan jorden snurrar hela tiden runt sin axel. Det gör att när ISS efter ett varv har kommit tillbaka till samma punkt i sin bana, så är den punkten inte längre över samma del av jorden, utan har rört sig ungefär 1/16 varv. ISS bana relativt kontinenterna på jordytan blir därför mer komplicerad. Kanske blir det mer begripligt om du tittar på webbsidan http://www.heavens-above.com/orbitdisplay.asp?satid=25544 Upp

-Vilken luftfuktighet är det inne i ISS?
luftfuktigheten på rymdstationen ISS  är antagligen i mellanregistret. För låg luftfuktighet är inte bra för människor och ger lätt problem med statisk elektricitet. Astronauter som ”flyter” omkring i luften kan ju inte jordas så lätt som en person med fötterna på golvet. Mycket hög luftfuktighet är otrivsamt och kan ge lokala kondensationsproblem. Upp
 
-Vilken spänning använder dom 110, 240 volt, eller någon annan spänning?
På ISS distribueras 160 volt likström enligt http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_system_of_the_International_Space_Station Upp

 -Kan man pumpa upp ett tryck ifrån vacum i rymden?
Med de få luftmolekyler som finns på 400 km höjd är det i praktiken helt omöjligt att samla in och komprimera dem för att få en användbar atmosfär. Upp

-Hur många varv runt jorden åker ISS på 5 år?

28306,9 varv på 5 år (beräknat på att ett genomsnittsår består av 365,25 dagar)

Med hjälp av den här Excel-arken kan du utföra omloppsberäkningar. Du kan stoppa in olika siffor för olika perioder av eget tycke.
Omloppsberäkningar för Internationella rymdstationen (Excel-fil) Upp


 

Senast uppdaterad: 25 januari 2017