CanSat-kurs på Tom Tits Experiment

CanSat är en nordisk tävling som vänder sig till elever i gymnasieskolan och högstadiets senare del. Eleverna ska bygga en egen satellit som ryms i en läskburk. De ska sedan lösa två uppgifter. Den första, som gäller för alla deltagare, brukar handla om att mäta temperatur och tryck. Den andra är ett uppdrag som eleverna själva tänkt ut och utgår från deras eget intresse.

Tävlingen ger eleverna erfarenhet av att driva ett eget projekt, göra en budget, hitta mekaniska- och elektroniska lösningar för att kunna bygga satelliten, och de får lära sig att programmera den.

Lärare som är intresserade av att låta sina elever delta kan gå en CanSat-kurs som Nordic Esero ordnar under höstlovet 2017 tillsammans med Tom Tits Experiment i Södertälje, de får då även tillgång till ett CanSat-paket med de delar som behövs för att bygga en CanSat.

Kostnad
Kursen är gratis for deltagare från Norge, Sverige och Finland. Nordic ESERO står för kurs och kost under kursen. Resekostnad och eventuell övernattning betalar deltagaren själv.

Målgrupp: Lärare
Plats: Tom Tits Experiment, Södertälje
Första kursdag: 31.10.2017
Sista kursdag: 01.11.2017
Sista anmälningsdag: 15.10.2017

Här kan du läsa om kursplanen och anmäla dig: http://www.tomtit.se/for-skolor/aktuellt2/

Senast uppdaterad: 9 juni 2017