Programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT

 

Sista ansökningsdag var den 13 juni 2014

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, Ryt, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. Ryt är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Läs mer om de projekt som fått stöd inom RyT i projektkatalogen

 

Bakgrund


EAriane 5tt av Rymdstyrelsens mål är att öka användningen av rymdtekniska tillämpningar för samhälleliga ändamål. Fördelningen av Rymdstyrelsens medel mellan olika verksamhetsområden baseras på en avvägning av var det finns utvecklingsprojekt för svensk industri och vilken betydelse olika områden har för svenska användare. Teknikutveckling inom Ryt skall uppfylla Rymdstyrelsens strategi genom att bidra till tillträdet till rymden och/eller till verksamheten i rymden. Rymdstyrelsen anser att satsningar inom dessa områden bidrar till både samhällets nytta och företagens utväxling av statliga medel ämnade för rymdverksamhet i Sverige. Inom dessa områden finns det således goda möjligheter för svenska företag att ytterligare stärka sin konkurrenskraft på den globala marknaden och att bidra till nyttan men rymdverksamheten. Ryt har därför inrättats som ett nationellt program med inriktning på teknikutveckling inom dessa områden.

Programmets syfte är att stimulera svenska småföretag till innovativ teknikutveckling med inriktning på framtagandet av nya rymdrelaterade produkter och tjänster. Detta för att stödja och bidra till tillträdet till rymden och/eller verksamheten i rymden. Detta inkluderar även generell teknikutveckling för framtida rymdforskningsprojekt.

För att främja svenskt deltagande i utvecklingsprojekt inom ramen för EU:s ramprogram Horizon2020 kan medel inom Ryt under 2014 även sökas specifikt för projekt som syftar till att möjliggöra för svenska företag att vinna utvecklingsuppdrag inom ramprogrammet.

.

Fakta om programmet


Programmet består för närvarande av en programdel, som beskrivs utförligare i direktiven.

- Ryt omfattar ca 6 mnkr år 2014 och vänder sig enbart till mindre, oberoende svenska företag.
Stödet utlyses en gång årligen och ansökningarna granskas sedan av Rymdstyrelsen i samråd med välmeriterade svenska bedömare som bedömer och rangordnar ansökningarna.

 

I oktober meddelar Rymdstyrelsen beslut om vilka projekt som får finansieringsstöd, med bedömarnas rekommendationer som underlag.


Läs mer om RyT i programdirektiven (pdf-fil)

 

Ansökningshandlingar och instruktioner


Ansökan till Rymdstyrelsen består av två delar, en ansökningsblankett och en detaljerad projektbeskrivning. Ta hjälp av anvisningarna för att fylla i ansökan korrekt.

Ansökningsblankett (word-fil)

Ansökningsblankett (pdf-fil)

Anvisningar RyT (pdf-fil)

Den ifyllda ansökan sänds i ett signerat exemplar och 3 enkelsidiga kopior till:
Rymdstyrelsen, Box 4006, 171 04 SOLNA och ett elektroniskt exemplar skickas till: Karin Holmquist

E-post adressen bildas enligt förnamn.efternamn@snsb.se.

Sista ansökningsdag är den 14 juni 2014.


 

Rapportering


Ekonomisk rapportering ska göras separat och skickas in tillsammans med slutrapporten till Rymdstyrelsen. Blankett för ekonomisk slutredovisning och anvisningar för hur man fyller i den finns att hämta nedan.

Ekonomisk slutredovisning (pdf-fil)

Ekonomisk slutredovisning (word-fil)

Anvisningar (pdf-fil)


Vill du ha ytterligare information om programmet, kontakta Rymdstyrelsens handläggare

Karin Holmquist

tel: 08-40 90 77 95

E-post adressen bildas enligt förnamn.efternamn@snsb.se.

Senast uppdaterad: 16 juni 2014