RyT projekt 2016

 

APR Technologies AB - Europeisk rymdanpassad TEC

 

 APR Technologies AB (APRtec) siktar på att utveckla en rymdanpassad termoelektrisk kylare som komplement till företagets övriga termiska lösningar (utan rörliga delar). Inom några år avser APR Technologies bli en svensk leverantör av Termoelektriska kylare (TEC) för rymdindustrin och andra kvalitetsmässigt krävande tillämpningar.


I projektet har vi utvärderat olika leverantörers materialkvalitet med avseende på mekaniska och termoelektriska egenskaper. Vi har även utvecklat tillverkningsmetoder för avancerad substrattillverkning som hjälpt oss att framställa de första kylarprotyperna. Dessa prototyper har sedermera utvärderats termiskt och redan visat sig matcha kommersiellt tillgängliga kylare. Våra kylare kan tillverkas i nya former, har potentiellt bättre livstid samt kan integrera fler funktioner, såsom kapsling av kylda komponenter.


 

Geografiska Informationsbyrån AB - eoMapper - en affärsplattform för automatiserade nedströmstjänster


eoMapper är en plattform för nedströmstjänster med fjärranalys (EO) som bas. Den bygger på molnbaserade beräkningar, med web- och api-åtkomst. I ett första läge kommer fjärranalystjänster för två marknadssegment implementeras.
1. Beslutstöd för precisionsodling
3. Informationsförsörjning för skoglig förvaltning
Fjärranalysdata med hög spektral och geografisk noggrannhet har i och med Copernicusprogrammet blivit fritt tillgängliga globalt. Tillgången till fria data och de möjligheter till molnberäkningar som finns från olika tjänsteleverantörer gör det betydligt enklare och billigare att skapa nedströms fjärranalystillämpningar än det historiskt varit möjligt. För att få utväxling på den möjligheten krävs det försäljningskanaler och plattformar. eoMapper skall fungera som en plattform som gör det enkelt att ta del av och betala för fjärranalysresultat.
Marknadssegmenten är utvalda för att de har en teknisk mognad och potential för implementering med hög grad av automatik. Målsättningen är att med bra gränssnitt och molnbaserade beräkningar ge snabb tillgång till fjärranalysresultat och att utnyttja de rationaliseringsvinster som uppstår för att skapa en långsiktigt lönsam affärsmodell. Kunderna är i första hand individer och organisationer med informationsbehov liknande stora företags och myndigheters, men utan egen fjärranalyskapacitet. Efter en lyckad etablering skall fler nedströmstjänster kunna läggas till plattformen.

 

 

Omnisys Instruments AB - MWI/MWS för CubeSat


Projektet MWI/MWS för Cubesat syftar till att utveckla ett miniatyriserat instrumentkoncept för mikrovågsmottagare för meteorologiska tillämpningar för en nanosatellitplattform.  Instrumentet skall fokusera på mätningar på 118 och 183 GHz som är viktiga för observationer av syre (O2) och vatten (H2O).  Målet är att uppnå en resurssnål implementation för satelliter i polär bana. En resurssnålt instrument möjliggör att fler satelliter kan sändas upp inom samma program, vilket leder till fler observationer per tidsenhet, s.k. kortare "revisit time”.

Värdet av högre tidsupplösning, dvs ”revisit time” bedöms vara störst på 118 GHz och 183 GHz där den vetenskapliga och operativa nyttan ökas när man kan observera snabbare förändringar i fuktighet och temperatur i atmosfären.

Omnisys kommer att utgå från befintliga lösningar för mottagarkärnor och fokusera på de krav som meteorologiska observationer ställer på optik, skanningmekanism och kalibreringssystem.
För framtida vädersatelliter och även för övervakningstillämpningar när det gäller stormar och andra kraftiga väderfenomen har snabbare tidsupplösning för mikrovågsinstrument lyfts fram som nödvändighet av ESA och Eumetsat. De instrument som flyger idag och även de närmaste åren ger endast en uppdatering var 6:e timme som bäst och vi vet att väder kan ändra sig på helt andra tidsskalor.

Projektet förväntas leda till att svensk teknologi är bättre positionerad inför framtida innovativa missioner.

 

 

Spacemetric AB - Dynamic Coverages for Big Data, Feasibility Study 
 

Senast uppdaterad: 7 november 2017