Slutseminarium för NRFP

NRFP Slutseminarium
 
Den 1-2 november 2010 anordnade Rymdstyrelsen ett slutseminarium för det nationella rymdtekniska forskningsprogrammet (NRFP) på KTH i Stockholm. Samtliga forskare och industrirepresentanter som deltar inom de 17 projekt som pågår eller har avslutats inom ramen för NRFP var inbjudna och ca 35 deltagare fanns på plats.
Deltog gjorde också Tomas Åström från Faugert & Co som under hösten ansvarade för en halvtidsutvärdering av programmet. I sin presentation pekade Tomas Åström på en rad prognostiserade effekter av denna satsning. NRFP utgör en, för svensk industri och svenska forskare inom rymdområdet, mycket viktig finansieringskälla. När seminariet summerades stod det klart att NRFP spänner över vitt skilda forskningsdiscipliner som alla förenas under tillämpningsområde rymd.

Rymdstyrelsen fick under 2006 i uppdrag av regeringen att tillsammans med Vinnova, forskningsinstitutioner och berörd industri utforma och genomföra ett nationellt rymdtekniskt forskningsprogram (NRFP). Berörd industri inom NRFP inkluderar Rymdbolaget, Ruag Aerospace Sweden och Volvo Aero. I och med 2010 års utgång har samtliga tillgängliga medel inom NRFP betalats ut och samtliga inblandade hoppas på en utökning och ytterligare etapper av programmet, vilket ännu inte står klart.

 

Senast uppdaterad: 16 november 2010