Slutseminarium inom NRFP omgång 2, 11-12 november 2014

 

SOlna GateDen 10-11 november 2014 anordnade Rymdstyrelsen ett slutseminarium för det nationella rymdtekniska forskningsprogrammet (NRFP) på konferenscentret Summit i Solna. Samtliga forskare och industrirepresentanter som deltar inom de 19 projekt som pågår eller har avslutats inom ramen för NRFP (omgång 2) var inbjudna. Ett fyrtiotal deltagare fanns på plats och fick lyssna till redovisningar av de olika projekt som genomförts inom programmets andra omgång. När seminariet summerades stod det klart att NRFP spänner över vitt skilda forskningsdiscipliner som alla förenas under tillämpningsområde rymd.
 

Rymdstyrelsen fick under 2006 i uppdrag av regeringen att tillsammans med Vinnova, forskningsinstitutioner och berörd industri utforma och genomföra ett nationellt rymdtekniskt forskningsprogram (NRFP). Berörd industri inom NRFP inkluderade då Rymdbolaget (numera SSC), RUAG Space och Volvo Aero (numera GKN Aerospace). Ett program av den här typen där industri och akademi knyts samman och genomför forskningsprojekt tillsammans visade sig vara mycket värdefullt både för den industri och akademi som medverkar. Rymdstyrelsen beslutade därför att genomföra ytterligare en omgång (omgång 2) under nästkommande fyra år, d.v.s. 2011 – 2014 och då med något utökad programbudget. Medverkande företag var under NRFP omgång 2 var GKN Aerospace, OBH Sweden och RUAG Space. Då programmet fortsatt att generera mycket mervärde har Rymdstyrelsen planer på att gå vidare med en ny utlysning för kommande fyraårsperiod (2015 – 1018) av NRFP omgång 3. Mer information om detta kommer under slutet av året.

Presentationerna från slutseminariet inom NRFP omgång 2 finner du nedan:

 

PRESENTATIONER

 

NRFP ur strategiskt perspektiv (SNSB)

NRFP ur strategiskt perspektiv (RUAG)

NRFP ur strategiskt perspektiv (GKN)

NRFP ur strategiskt perspektiv (OHB)

Finansiering  (Vinnova)

Mikrovågöverslag i antennstrukturer (CTH)

Parameterstyrda reglermetoder (LiU)

Predikterbar prestanda i multi-coresystem (CTH)

Digital X-ray Inspection of Welds (Acreo)

Utveckling och validering av beräkningsmodell för svets- och MD-processer (LTU)

HPEP ADN Research (KTH)

AROMA Space  - Robust and reliable turbomachinery aeromechanical
predictions for future space launch systems (KTH)

MD med pulver som tillsatsmaterial (HV)

Elektromagnetisk homogenisering av reflektor-antennytor vid vibroakustisk
samoptimering (LTH, KTH)

Komet 3 (KTH, SICOMP)

Sideload (CTH)

Interface-ringar i komposit (LiU, SICOMP)

AOCS VBS (KTH)

Vacuum Compatability of Piezo Actuator (UU)

Predikterbar prestanda för Radio-Ockultation och GNSS Applikationer (CTH, LTU)

AOCS GPS for GEO (KTH)

Improved acoustical properties of launcher fairings (CTH)

 

 

Senast uppdaterad: 27 november 2014