Hantering av ansökan

I policydokumentet ”Hantering av ansökan” beskrivs processen kring projektansökningar till Rymdstyrelsen:

 ”Hantering av ansökan pdf-fil” 

För samtliga projektansökningar, nationella såväl som inom Esa, ska en kort ansökningsblankett fyllas i som ett första steg och sändas till Rymdstyrelsen. Ansökningsblanketten finns här tillsammans med anvisningar för att fylla i den:

”Ansökningsblankett word-fil”
"Ansökningsblankett pdf-fil" 

 ”Anvisningar pdf-fil” 


Vidare har Rymdstyrelsen tagit fram ett dokument som beskriver vad myndigheten förväntar sig som ett minimum av en ansökan vad avser struktur och innehåll. Dokumentet ”Ansökans utformning” hittar du här:

 ”Ansökans utformning pdf-fil”  


Rymdstyrelsens representanter för industrifrågor är:

Christer Nilsson
Tfn: 08-40 90 77 96

 

E-post adressen bildas enl. förnamn.efternamn@snsb.se.

 


 

Senast uppdaterad: 15 december 2015