Internationell utvärdering av fjärranalysprogrammets forskningsdel

Under 2010 genomförde Rymdstyrelsen en internationell utvärdering av fjärranalysprogrammets forskningsdel. En utvärderingspanel bestående av fyra internationellt kända experter, Prof. Dr. Barbara Koch, Prof. Tuomas Häme, Prof. Jouni Pulliainen och Prof. Ian Robinson granskade effekterna av Rymdstyrelsens forskningsstöd till sattelitbaserad jordobservationsforskning samt de uppnådda resultaten i forskningsprojekten under perioden 2005-2010. Rapporten med övergripande rekommendationer till Rymdstyrelsen samt kommentarer angående de enskilda projektgrupperna  kan laddas ner via länken nedan.

Utvärderingen som pdf-fil 2814 kB (engelska)

 

 

Senast uppdaterad: 27 juni 2011