Utlysningar

Rymdstyrelsen har beslutat att inte utlysa fjärranalysprogrammets Användardel för år 2017. Inom programmet har stöd beviljats projekt som utförts i samarbete mellan användare och utvecklare av fjärranalys med syfte att uppnå ökad användning av fjärranalys. Användardelen har också avsett att främja svenskt näringslivs produkt- och tjänsteutveckling inom fjärranalysområdet. Snabbspåret har utgjort komplement till användardelen och kommer därför inte heller att utlysas. Programdelen har utlysts en gång per år sedan början av 2000-talet men Rymdstyrelsen bedömer nu att de medel som årligen avsätts för utlysningen kan vara till större nytta för svenska fjärranalysanvändare och -utvecklare om de nyttjas inom andra områden. Rymdstyrelsen kommer därför att fokusera resurser inom fjärranalys bl.a. på att ta hand om, bearbeta och tillgängliggöra fjärranalysdata från Copernicus, EU:s program för jordobservation, för svenska användare och utvecklare.  


Vid frågor, vänligen kontakta:

Göran Boberg (förnamn.efternamn@snsb.se)


 

Alla pågående utlysningar

Till sidan med Rymdstyrelsens samtliga pågående utlysningar

 

 

Senast uppdaterad: 2 april 2013