Användardelen år 2008

Populärvetenskapliga beskrivningar av projekt som får stöd i användardelen år 2008

Användning av fjärranalys (DInSAR) för mätning av sättningar i urbana områden och jämförelse med traditionella metoder
Projektet genomförs av Statens geotekniska institut och Metria Miljöanalys.

 

ENFORMAtools för ArcGIS
Projektet genomförs av Metia Miljöanalys.

Uppdatering av Jordbruksverkets blockdatabas med stöd av satellitdata
Projektet genomförs av Jordbruksverket och Metria Miljöanalys 
 
Geoland2
Projektet genomförs av Metia Miljöanalys.
  
Classification of single trees using VHR satellite imagery and lidar
Projektet genomförs av FORAN Remote Sensing AB och Spacemetric AB.
 
Kartering av muddringar 
Projektet genomförs av Rikspolisstyrelsen, Länsstyrelsen i Uppsala och Metria Miljöanalys.
 
Brandfältskartering – metoder och verktyg 
Projektet genomförs av Metria, Länsstyrelsen Dalarna och Skogsstyrelsen.
 
Cloud masks and tools for planning of large area image mosaics – EXCLOUD
Projektet genomförs av Metria och Spacemetric.
 
Validation of MERIS/MODIS Case 2 water products by use of autonomous SeaPRISM stations in the AERONET-OC network
Projektet genomförs av Stömbeck Consulting.
 
Satellite products development for water quality monitoring in the Great lakes and Himmerfjärden
Projektet genomförs av Vattenfall Power Consultant AB, Swedish Environmental Protection Agency och SYVAB.
 
High resolution satellite data for depth estimations and mapping of maritime objects
Projektet genomförs av Vattenfall Power Consultant AB och Swedish Maritime Administration.
 
Köpstöd med hjälp av satellitdata för virkesköpare
Projektet genomförs av Metria Miljöanalys och SCA.
 
Creating road accessibility maps from high resolution satellite imagery 
Projektet genomförs av SWECO Position och The Swedish Rescue Services Agency.
 
SAFER
Projektet genomförs av Metria.

Operational nowcasting of algal blooms in the Baltic Sea using MERIS and MODIS
Projektet genomförs av SMHI

Improved sea ice monitoring for the Baltic Sea
Projektet genonförs av Chalmers

 

 


 
 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009