Copernicus Incubation Programme

EU har öppnat en utlysning för att hitta ansvarig för att upprätta och driva Copernicus Incubation Programme. Målet med utlysningen är att, med en budget på €3 000 000 plus €450 000 för organisationskostnader, organisera ett program som ska finansiera inkubationen av 20 start-ups i Europa varje år under tre års tid.

Mer information finns på Copernicus hemsida: http://www.copernicus.eu/news/european-commission-launches-copernicus-incubation-programme.

Utlysningen finner du här: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9092&lang=en

För frågor, kontakta karin.holmquist@snsb.se.

Deadline för att ansöka är den 19 april 2017.

Senast uppdaterad: 27 februari 2017