Nyhetsbrev nr 42

Houston, 20 december 2005

God Jul!

På Västfronten intet nytt. Så kan man kanske uttrycka det lite tillspetsat i NASA just nu. Riktigt sant är det inte, men det känns inte som det händer så mycket, speciellt inte vad det gäller rymdfärjorna. En del tekniska beslut har dock tagits och vill det sig riktigt väl kan nästa uppskjutning ske i maj. Man har bestämt att ta bort den del på den externa tanken från vilken isolerskum föll av under den förra uppskjutning i juli, den s.k. PAL-rampen. Analyser pekar på att det kan göras utan att aerodynamiken förändras för mycket. Fast ett slutgiltigt OK kan inte ges förrän efter vindtunneltester i februari. Så något officiellt startdatum kommer inte att sättas på ett tag, och det är mycket som ska gå rätt för att det ska kunna bli uppskjutning i maj. Juli är nog mer troligt.

Efter hårt arbete med att flyga till KSC och inspektera grejor blir man utsvulten!

Efter hårt arbete med att flyga till KSC och inspektera grejor blir man utsvulten!  Bild: C.Fuglesang

För min flygning, den tredje rymdfärjan i ordning, så inriktas förberedelserna mot en start tidigast den 1 oktober. Men med alla osäkerheter är det nog lika sannolikt att färden äger rum 2007 som nästa år. Hur som helst, om inga nya förseningar sker de närmaste månaderna så återupptar vi fulltidsträningen andra veckan i mars. På sistone har träningen mest varit i gymmet och så två turer till Kennedy Space Center för att titta på några av de riktiga grejorna vi ska arbeta med i rymden.

H.M.K. begrundar huruvida det vore klokt eller ej att provsmaka lite rymdmat i Konserthuset 

H.M.K. begrundar huruvida det vore klokt eller ej att provsmaka lite rymdmat i Konserthuset. ©IVA

IVA:s högtidsammankomst i slutet på oktober blev mycket lyckad. VD:n Lena Treschow Torell hade valt Rymd och Flyg som specialtema under årets teknikföredrag. I samband med det så var jag inbjuden som speciell gäst att deltaga på scenen i ett fullt Konserthus tillsammans med Lena. Vi pratade om rymd idag och imorgon, om framtida visioner och om alldagliga ting som rymdmat. På första parkett satt H.M. Konungen och verkade mycket intresserad, förutom att han såg skeptisk ut när jag erbjöd honom att provsmaka en del av rymdmaten.

Det var toppmöte för ESA i början av december, ett s.k. ministermöte som bara sker vart tredje-fjärde år. Överlag gick det mycket bra och ESA:s generaldirektör Dordain var mycket nöjd efteråt. De flesta programmen fick pengar i den utsträckning han hoppats på. Det gällde också projektet Exomars, det första ”flaggskeppsuppdraget” inom Auroraprogrammet. Exomars ska landa en rover på Mars och med den många instrument och experiment som ska leta efter tecken på biologisk aktivitet på den röda planeten. Trevligt nog så deltar också Sverige i Exomars. Men det var dåligt med stöd för bemannad rymdfart. Inga pengar till att undersöka huruvida Europa skulle kunna delta i byggandet av den nya ryska sex-manna-rymdfarkosten Klipper (se föregående brev). På det området råder det stor skillnad mellan politiker i USA och i Europa. Här i USA så skickade kongressen nyligen ett brev till presidenten där de uttrycker sin oro över att planerna för att budgeten fr.o.m. 2007 och framåt inte innehåller tillräckligt mycket för att säkerställa de rymdprogram som presidenten själv har gått ut med: flyg rymdfärjan t.o.m. år 2010 så att ISS kan byggas färdig och reparera rymdteleskopet Hubble samt påbörja ett utforskningsprogram med månen som första mål, år 2018. Vi kan lära oss mycket om rymden med robotar, men vi kan aldrig lära oss att leva i rymden utan att själva åka dit!

Soluppgång  i iFlorida.

Det var en tidig morgon när vi flög iväg till Florida sist.
Bild: C.Fuglesang

 

 

 

Med de varmaste önskningar till alla för ett riktigt

GOTT NYTT ÅR!

Christer

Senast uppdaterad: 22 juni 2009