Christer Fuglesangs nyhetsbrev 30, STS-128


Crew Quarter, JSC, 19/8, 2009


Starten förskjuts till 25/8

Ett mindre tekniskt problem upptäcktes på Discovery vid ett av de hundratals tester som utförs nu innan starten. Jag uppfattade att problemet gäller en jordningskabel som var skadad. Att byta ut den trasiga kabeln och göra om några tester försinkade arbetet så lång tid att en start den 24:e augusti inte längre hinns med. Ny starttid är 01:36 den 25/8 (07:36 i Sverige).

Parallellt så pågår det möte som ska fatta det slutgiltiga beslutet att Discovery är färdig för en rymdresa. Mötets kallas FRR, Flight Readiness Review (ung. ”flygfärdighetsgenomgång” ). Då arbetet försenats en dag, kunde FRR ta extra mycket tid på sig att diskutera och det officiella beslutet tas därför inte förrän idag. Men den stora stötestenen, d.v.s. om någon definitivt skulle motsätta sig att flyga med den externa tanken som den är, klarades av. Trots att några skulle föredra att göra mer, så var alla i slutändan beredda att ta den ev. något förhöjda risken. Med ett klart besked om tanken förväntas det inte vara något problem idag för FRR att fatta ett ganska snabbt beslut om att sätta 25/8 som officiellt startdatum.

Trots endagarsförskjutningen fortsätter vi våra planer som tidigare och flyger till Florida idag (efter att vi sovit 05:30-13:30, Houston tid). Vi tar hellre vår extra väntedag på Cape än här. Väderutsikterna är dock inte så goda, så det är inte säkert vi kan flyga med T-38:orna. Alternativet är med STA:na (Shuttle Training Aircraft) som också ska till Cape med oss så att CJ och Kevin kan träna skyttelanflygningar på plats in i det sista.

I besättningskvarteren är det rätt lugnt. Jag har gått igenom allt påsamlat träningsmaterial och ska föra in de sista viktiga anteckningarna i min flygnoteringsbok. Jag har övat med några av rymdpromenadsverktygen och gått på gymmet. Familjemedlemmar har varit på besök – till vår senaste frukost var alla makar på plats (de fick lunch), utom Kevins fru som bor uppe nordöstra USA. Varje kväll (natt) tittar vi på en film tillsammans. Igår var det ”A few good men”. Schacket http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/schack-christer-fuglesang-1.844628 rullar på och vid ett tillfälle såg jag att över tusen röster avgetts till något drag.


Hälsningar,

Christer


 

Jag övar med PGT (Pisto Grip Tool), d.v.s. bultdragaren för rymdpromenader

 

Jag övar med PGT (Pisto Grip Tool), d.v.s. bultdragaren för rymdpromenader

Jag övar med PGT (Pisto Grip Tool),
d.v.s. bultdragaren för rymdpromenader

 

Lisa kom förbi med Kaffe Latte från Starbucks. Gott! På bordet min Crew Notebok (flyganteckningsbok)

Lisa kom förbi med Kaffe Latte från Starbucks. Gott!
På bordet min Crew Notebok (flyganteckningsbok)

 

Signera besättningsfoton ingår också som något av det sista vi gör.

Signera besättningsfoton ingår också som något av det sista vi gör.

 

Dagens (d.v.s. nu igår) lunch, kl 20:30, var hamburgare och chips.

Dagens (d.v.s. nu igår) lunch, kl 20:30, var hamburgare och chips.

 

 

 


 

Senast uppdaterad: 19 augusti 2009