Astronauter från Europa

Under astronatutkongressen ASE, i september 2015, besöktes Sverige av 100 astronauter. 20 av dem var från Europa. Här nedan finns korta biografier och bilder på dem.

 

Aleksandr Aleksandrov

Land: Bulgarien
Född: 1951

Förste bulgariske astronauten att besöka den ryska rymdstationen MIR.

Bakgrund: Pilot, överstelöjtnant och general vid Bulgarian Air Force. Biträdande direktör för Institute of Space Research i Sofia. Examen i teknikvetenskap.

Rymdfärder: Kosmonaut under Mir EP-2 med rymdkapseln Soyuz TM-5 1988 till den ryska rymdstationen MIR.

Uppdrag: Att genomföra astrofysiska- och astronomiska experiment. Under rymdresan gjorde besättningen också en del jordobservationsuppdrag, bland annat över Svarta havet.

Tid i rymden: 9 dagar 20 timmar och 10 minuter.

Läs mer om Alexander Alexandrov.

 

Samantha Cristoforetti

Land: Italien
Född: 1977

Den europé och kvinnliga astronaut som stannat längst i rymden.

Bakgrund: Ingenjörsexamen i maskinteknik från Technische Universität i München. Specialist inom framdrivningssystem och konstruktionslösningar. Bäst i sin klass under utbildningen vid Italian Air Force Academy där hon också arbetat som stridspilot och kapten. Examen i astronautvetenskap vid University of Naples Federico II i Italien. Pratar italienska, engelska, tyska, franska och ryska flytande.

Rymdfärder: Flygingenjör under Soyuz-TMA-15M till ISS 2014.
På grund av problem med två ryska raketer förlängdes hennes rymdresa en månad. Det gör henne till den europé och kvinnliga astronaut som stannat längst i rymden någonsin.

Uppdrag: Cristoforetti har haft stor del i genomförandet av forskningsprogrammet Futura där experiment inom såväl fysisk hälsa, biologi och psykologi som strålning och teknik igår. Samantha var under rymdresan ansvarig för att avdocka farkosten Automated Transfer Vehicle från ISS att installera en vattenpump i laboratoriet och att flytta en av ISS moduler.

Tid i rymden: 199 dagar 16 timmar 42 minuter.

Läs mer om Samantha Cristoforetti:
http://samanthacristoforetti.esa.int/

 

Reinhold Ewald

Land: Tyskland
Född: 1956

Bakgrund: Examen i fysik och experimentell fysik från universitetet i Köln. Filosofie doktor i fysik och studier inom fysiologi.

Rymdfärder: Kosmonaut under Soyuz TM-25 1997 till den ryska rymdstationen MIR.

Uppdrag: Att genomföra tysk-ryska experiment på rymdstationen MIR. Bland annat inom biomedicin, materialvetenskap och andra operativa tester för att förbereda fortsatta uppdrag till den internationella rymdstationen ISS.

Tid i rymden: 19 dagar 16 timmar 34 minuter.

Läs mer om Reinhold Ewald.

 

Bertalan Farkas

Land: Ungern
Född: 1949

Den förste ungraren i rymden och Esperanto-pratande personen att göra en rymdresa.

Bakgrund: Examen från Krasnodar Military Aviation Institute. Pilot och brigadgeneral vid Hungarian Air Force. Forskare vid Technical University, Budapest.

Rymdfärder: Farkas anmälde sig att bli kosmonaut på frivilligbasis 1978. Kosmonaut under Soyuz 36 till rymdstationen Salyut 6 1980.

Uppdrag: Att genomföra experiment inom materialvetenskap.

Tid i rymden: 7 dagar 20 timmar 45 minuter.

Läs mer om Bertalan Farkas:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bertalan_Farkas

 

Klaus-Dietrich Flade

Land: Tyskland
Född: 1952

Andra tyska medborgaren att besöka en rymdstation.

Bakgrund: Utbildad flygingenjör med kemi som huvudområde vid Bundeswehr University i München. Flygplansingenjör och pilot vid German Air Force.

Rymdfärder: Kosmonaut under Soyuz TM-14 till rymdstationen MIR 1992.

Uppdrag: Att genomföra experiment med tyngdpunkt på biomedicin.

Tid i rymden: 7 dagar 21 timmar 57 minuter.

Läs mer om Klaus-Dietrich Flade:
https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus-Dietrich_Flade

 

Christer Fuglesang

Land: Sverige
Född: 1957

Den första och enda svensken i rymden.

Bakgrund: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Har forskat och doktorerat i experimentell partikelfysik. Hedersdoktor vid Umeå Universitet och har fått Kungliga Vetenskapsakademins guldmedalj. Astronaututbildad vid European Astronaut Center i Köln.

Rymdfärder: Specialist under STS-116 med rymdfärjan Discovery till ISS 2006 och uppdragsspecialist under STS-128 med rymdfärjan Discovery till ISS 2009.

Uppdrag: Att flytta och skruva fast en modul längst ut på rymdstationen. Nya solpaneler skulle monteras där vid en senare expedition. Christer Fuglesang fick också i uppdrag att koppla om ISS elsystem för att öka dess kapacitet. Under sin vistelse på rymdstationen genomförde Fuglesang ett flertal forskningsexperiment.

Under den andra resan installerade han bland annat en ny ammoniaktank och två nya GPS-antenner på ISS. Sammanlagt har han tillbringat 26 dagar och 17 timmar i rymden. Sammanlagt genomförde han fem rymdpromenader.

Tid i rymden: 26 dagar 17 timmar 38 minuter.

Läs mer om Christer Fuglesang.

 

Alexander Gerst

Land: Tyskland
Född: 1976

Tredje tyska medborgaren att bo på en rymdstation.

Bakgrund: Doktorand i naturvetenskap från vid University of Hamburg i Tyskland. Specialiserad på geofysik och vulkanutbrott. Examen i geovetenskap vid Victoria University of Wellington i Nya Zeeland.

Rymdfärder: Flygingenjör vid Soyuz TMA-13M till ISS 2014.
Under resan genomförde han en rymdpromenad med syftet att lasta förnödenheter från en rymdkapsel till ISS.

Uppdrag: Att förbättra livet på rymdstationen och förbereda
mänskligheten för framtida rymdresor. I uppdraget ingick experiment med tyngdpunkt på fysik, biologi, strålning, humanfysiologi och teknik.

Tid i rymden: 165 dagar 8 timmar 1 minut.

Läs mer om Alexander Gerst.

 

Jean-Pierre Haigneré

Land: Frankrike
Född: 1948

Den förste icke-ryska flygingenjören att färdas med en Soyuz-kapsel till rymdstationen MIR 1999.

Bakgrund: Pilot, befälhavare och civilingenjör vid Ecole de l'air i Salon de Provence. Har över 5500 flygtimmar med omkring 1500 farkoster. Studier i astrofysik vid University of Orsay, i Frankrike.

Rymdfärder: Besättningsmedlem under Soyuz-TM17 (MIR Altair) med den ryska rymdkapseln Soyuz-TM till den ryska rymdstationen MIR 1993, flygingenjör under Soyuz-TM16 med den ryska rymdkapseln Soyuz-TM till den ryska rymdstationen MIR 1999, flygingenjör under Soyuz-TM29 med den ryska rymdkapseln Soyuz-TM till den ryska rymdstationen MIR 1999,

Uppdrag: Att genomföra experiment inom områdena biologi och fysik. Bland annat genomförde han en rymdpromenad för att experiment på rymddamm utanpå rymdstationen MIR.

Tid i rymden: 209 dagar 12 timmar 25 minuter.

Läs mer om Jean-Pierre Haigneré.

 

Miroslaw Hermaszewski

Land: Polen
Född: 1941

Polens första och enda rymdfarare.
Bakgrund: Militärpilot utbildad vid Pilot School i Deblin. 1978 valdes han ut bland 500 polska medborgare att få delta i det ryska rymdprogrammet. Officer vid Polish Air Force.

Rymdfärder: Kosmonaut under Soyuz-30 till den ryska rymdstationen Salyut 6 1978.

Uppdrag: Det ursprungliga uppdraget var att leverera en driftsäker rymdkapsel till den besättning som redan befann sig på Salyut 6. Dessvärre gick något snett vid inflygningen och kapselns motor gick sönder. Ytterligare en kapsel fick därför skickas upp för att hämta besättningen.

Tid i rymden: 7 dagar 22 timmar 2 minuter.

Läs mer om Miroslaw Hermaszewski:
https://en.wikipedia.org/wiki/Miros%C5%82aw_Hermaszewski

 

Georgi Ivanov

Land: Bulgarien
Född: 1940

Bulgariens första rymdfarare.

Bakgrund: Militärpilot, instruktör och divisionschef vid Bulgarian People's Army.

Rymdfärder: Kosmonaut under Soyuz-33 med den ryska rymdkapseln Soyuz 7K-T till den ryska rymdstationen MIR 1979.

Uppdrag: Det ursprungliga uppdraget var att leverera en driftsäker farkost att färdas hem i för de kosmonauter som redan befann sig på MIR. Dessvärre gick något snett vid inflygningen och motorn på Soyuz-33 gick sönder. Vad som gått fel tog en månad att utreda. Därefter skickades ytterligare en Soyuz-kapsel till rymdstationen för att hämta alla i besättningen.

Tid i rymden: 1 dagar 23 timmar 1 minuter.

Läs mer om Georgi Ivanov:
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgi_Ivanov

 

Ulf Dietrich Merbold

Land: Tyskland
Född: 1941

Den första Esa-astronauten att ha gjort en rymdresa med det ryska rymdprogrammet.

Bakgrund: Studier i fysik vid University of Stuttgart i Tyskland, där han också doktorerade i samma ämne. Forskningsstudier i fysik vid Max Planck Institute i Tyskland.

Rymdfärder: Specialist under STS-9 med rymdfärjan Columbia 1983, specialist under STS-42 med rymdfärjan Discovery 1992 och Soyuz TM-20 till den ryska rymdstationen MIR 1994.

Uppdrag: Att driftsätta rymdlaboratoriet Spacelab i omloppsbana och studera tyngdlöshetens påverkan på olika organismer samt leverera 10 kilo utrustning inom ramen för Euromir – ett samarbete mellan det ryska rymdprogrammet och Esa.

Tid i rymden: 49 dagar 21 timmar 36 minuter.

Läs mer om Ulf Dietrich Merbold;
https://en.wikipedia.org/?title=Ulf_Merbold

 

Ernst Messerschmid

Land: Tyskland
Född: 1945

Bakgrund: Examen i fysik vid University Tübingen och Bonn i Tyskland. Har deltagit i utbildningsprogrammet CERN Fellow och arbetat som forskare vid University of Freiburg/Breisgau där han också doktorerat i fysik.

Rymdfärder: Specialist under STS-61-A med rymdfärjan Challenger 1985 som transporterade åtta astronauter upp i rymden. Ett världsrekord för största besättning från start till landning som fortfarande står sig.

Uppdrag: Att driftsätta rymdlaboratoriet Spacelab i omloppsbana. Med Spacelab följde 76 olika vetenskapliga experiment.

Tid i rymden: 7 dagar 44 minuter.

Läs mer om Ernst Messerschmid.

 

Luca Parmitano

Land: Italien
Född: 1976

Den första italienaren att genomföra en rymdpromenad.

Bakgrund: Examen i statsvetenskap från University of Naples Federico II i Italien, specialinriktad mot juridik. Utbildad vid såväl Italian Air Force som U.S Air Force. Pilotskola vid Sheppard Air Force Base i USA och elektronisk krigföring vid ReSTOGE in Pratica di Mare i Italien. Examen i experimentell flygteknik vid Institute Superieure de l’Aeronautique et de l’Espace in Toulouse i Frankrike. Stridspilot och major vid Italian Air Force.

Rymdfärder: Flygingenjör vid Expedition 36/37 med Soyuz TMA-09M till ISS 2011.

Uppdrag: Den 9 juli 2013 blev Parmitano den första italienaren att genomföra en rymdpromenad när han installerade kraftkablar på rymdstationen och hämta material till forskningsprover. Under rymdpromenaden fick han också en åktur med robotarmen ISS Mobile Service System för att kunna installera utrustning på utsidan av ISS.

Tid i rymden: 166 dagar 7 timmar 39 minuter.

Läs mer om Luca Parmitano.

 

Dumitru Prunariu

Land: Rumänien
Född: 1952

Bakgrund: Flygingenjör vid Politehnica of Bucharest i Rumänien. Ingenjör inom flygindustrin och pilotutbildad vid Romanian Air Force. Mellan 1998-2004 var Prunariu generaldirektör för den rumänska rymdstyrelsen.

Rymdfärder: Kosmonaut under Soyuz-40 till den ryska rymdstationen Salyut 6 1981.

Uppdrag: Att genomföra experiment inom områdena astrofysik, strålning, teknik, medicin och biologi.

Tid i rymden: 7 dagar 20 timmar 42 minuter.

Läs mer om Dumitru Dorin Prunariu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Prunariu
https://www.youtube.com/watch?v=bHdBU-DCoXk

 

Vladimír Remek

Land: Tjeckien
Född: 1948

Första tjecken i rymden. Första kosmonauten utanför Ryssland och USA att ingå i det ryska rymdprogrammet.

Bakgrund: Vladimír influerades av sin pappa som arbetade inom flygvapnet. 1970 tog han själv examen och blev löjtnant vid Czechoslovak Air Force där han också arbetade som stridspilot. Han har studerat vid Gagarin Air Force, Flight Research Institute i Prag och Voroshilov-Staff Academy of Soviet Air Force där han utsågs till ansvarig för en av flygdivisionerna.

Rymdfärder: Kosmonaut under Soyuz-28 till rymdstationen Salyut 6 1978.

Uppdrag: Att arbeta med den ryska modulen Kristall, ett mångsidigt laboratorium för teknik och materialbehandlingsförsök, astrofysik och geofysisk forskning.

Tid i rymden: 7 dagar 22 timmar 17 minuter.

Läs mer om Vladimír Remek:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Remek

 

Helen Sharman

Land: Storbritannien
Född: 1963

Första britten i rymden och första kvinnan att åka till rymdstationen MIR. Vann sin rymdresa genom en radiotävling 1989.

Bakgrund: Examen i kemi vid University of Sheffield. Arbetade därefter som kemist vid godisföretaget Mars. 18 månaders astronautträning i Star City i Ryssland.

Rymdfärder: Kosmonaut Soyuz TM-12 1991 till den ryska rymdstationen MIR. Sharman vann sin resa och fick chansen att åka ut i rymden genom projektet Juno, ett samarbete mellan flera brittiska företag och genomfördes med hjälp av Sovjets rymdprogram.

Uppdrag: Att genomgå medicinska tester, fotografera Storbritannien från rymden och delta i en direktsänd radiosändning tillsammans med en brittisk skolklass.

Tid i rymden: 7 dagar 21 timmar 13 minuter.

Läs mer om Helen Sharman;
https://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Sharman

 

Gerhard Thiele

Land: Tyskland
Född: 1953

Bakgrund: Studier fysik vid Ludwig-Maximilians Universität och Ruprecht-Karls-Universität i Heidelberg. Har doktorerat i fysik vid Heidelberg Universität i Tyskland. Officer i German Federal Armed Forces och geofysikstudier vid Princeton University.

Rymdfärder: Specialist under STS-99 med rymdfärjan Endeavour 2000.

Uppdrag: Att skapa den mest omfattande och högupplösta bilddatabasen av jordens topografi.

Tid i rymden: 11 dagar 5 timmar 39 minuter.

Läs mer om Gerhard Thiele.

 

Michel Tognini

Land: Frankrike
Född: 1949

Bakgrund: Pilot, ingenjör och Matematiker. Stridspilot utbildad vid Ecole de l'air och brigadgeneral vid French Air Force med över 4 000 flygtimmar. Examen i avancerad matematik från militärskolan EPA Grenoble.

Rymdfärder: Kosmonaut under Soyuz TM-15 till den ryska rymdstationen MIR 1992 och specialist under STS-93 med rymdfärjan Columbia 1999.

Uppdrag: Att genomföra fransk-sovjetiska experiment. Att placera röntgenteleskopet Chandra i omloppsbana runt jorden. Teleskopet hjälper oss att bättre studera svarta hål och exploderande stjärnor.

Tid i rymden: 18 dagar 17 timmar 46 minuter.

Läs mer om Michel Tognini.

 

Ulrich Walter

Land: Tyskland
Född: 1954

Bakgrund: Studier i fysik vid bland annat University at Cologne i Tyskland där hans också doktorerade och fick diplom för sina studier i experimentell fysik. Löjtnant och instruktör vid Army Air-Defense School i Tyskland.

Rymdfärder: Specialist under STS-55 med rymdfärjan Columbia

Uppdrag: Att driftsätta den tyska modulen Spacelab D-2 med nära experiment för att ta reda på mer om materialvetenskap, robotik, astronomi, biologi, fysik och jorden. Med på resan följde också amatörradio-experimentet SAREX.

Tid i rymden: 9 dagar 23 timmar 40 minuter.

Läs mer om Ulrich Walter:
http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/walter-u.html

 

Franz Viehböck

Land: Österrike
Född: 1960

Österrikes första astronaut.

Bakgrund: Examen i el- och elektronikvetenskap från Vienna University of Technology. Ett ämne han också doktorerat i och varit ställföreträdande professor för samma utbildning. Utbildad till kosmonaut vid Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center i Ryssland.

Rymdfärder: Kosmonaut under Soyuz TM-13 till den ryska rymdstationen MIR, 1991.

Uppdrag: Under resan genomförde han ett femtontal experiment inriktade på medicin fysik och rymdteknik.

Tid i rymden: 7 dagar 22 timmar 12 minuter.

Läs mer om Franz Viehböck:
http://www.space-explorers.org/bios/viehbock.html

 
 

Senast uppdaterad: 7 september 2015